SEKTIONEN

SVANESUNDS GIF

KALENDERN

Sektionen

Styrelseinfo

Styrelsen i cykelsektionen fortsätter på den inslagna vägen som påbörjades under arbetsåret 2019. Fokus är att jobba för att främja cykelaktiviteter i närområdet. Vi satsar vidare med Barn-MTB gruppen under hösten. I linje med Riksidrottsförbundet jobbar vi i styrelsen aktivt för att förtydliga värdegrundsarbetet i föreningen.

Fortsatt arbete med i iordningställande av träningslokalen. Målsättningen är att vi skall kunna träna under försäsongens kalla dagar.

Frågor?
Hör av Er till:
cykel@svanesundsgif.se

Kommande event